Utvecklande ledarskap

Utbildningen syftar till att utveckla kursdeltagarens egna ledarskap genom omgivningens feedback.

I konceptet utvecklande ledarskap (UL) ingår:
  • Ett bedömningsformulär, utvecklande ledarskaps ledarbedömning - "ULL".
  • Teorimodellen utvecklande ledarskap.
  • En utvecklingsplan och metod för personlig ledarutveckling med uppföljningsdag.


Utbildningen:
Utvecklande Ledarskap "UL" har tagits fram och utvecklats av Försvarshögskolan, utifrån den amerikanska forskningsmodellen "Transformational Leadership", som anpassats till svenska förhållanden. UL går ut på att leda genom att vara ett föredöme, visa personlig omtanke och att ge inspiration och motivation istället för att uppvisa ett icke ledarskap med "Låt Gå" eller ett överkontrollerande ledarskap med piska och morot. Det utvecklande ledarskapet - UL har visat att den ledarstilen ofta ger framgångsrika organisationer och effektiva chefer.
I utbildningen varvas teori med praktiska övningar.

Före kursen skickas ett bedömningsformulär - ULL ut som fylls i av varje kursdeltagare och kursdeltagarnas överordnade, underställda och kollegor. Denna 360 - graders bedömning används sedan till återkoppling och diskussion kring den egna bilden av sig själv som ledare, tillsammans med omgivningens bild. Utifrån diskussioner, återkoppling och egna slutsatser formuleras en utvecklingsplan som arbetas fram för att följas upp efter ca 2 - 3 månader.

Vem riktar sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till ledare inom privata näringslivet, statliga eller kommunala verksamheter som vill utveckla sitt ledarskap.

Läs mer om UL här (pdf).


Läs mer om kostnad och kursdatum under fliken boka.
Luce Duce AB, Svedala, ☎ 072-887 99 00, info@luceduce.se

Powered by: DalaDansen.se © 2024