Strength Deployment Inventory

En grupps effektivitet bestäms av medlemmarnas intresse av att delta i den. Vissa grupper fungerar bra och är effektiva, andra grupper fungera inte alls. Konflikter och missförstånd gör att produktiviteten minskar – effektiviteten ökar om vi trivs. Beteende styrs av våra inre behov i olika situationer. Behoven kan inte vår omgivning se utan endast hur vi uttrycker oss och vad vi gör, genom våra handlingar.

Insikten genom denna utbildning syftar till att öka förståelsen för uppkomsten av konflikter genom att personliga styrkor respektive svagheter identifieras. En medveten förändring och förbättring av relationerna kan påbörjas när styrkor och svagheter kartlagts.
Doktor Elias H Porter har utvecklat SDI – Strength Deployment Inventory utifrån sina teorier om relationsmedvetande (Relationsship Awareness Theory – RAT) som ett beteende vetenskapligt instrument för att kunna föra reflektiva samtal kring relationer och motivation.

Målgrupp: Enskilda såväl som olika arbetsgrupper.

Kursinnehåll:
  • Övningar av gruppdynamisk karaktär.
  • Situationsanpassat ledarskap
  • Motiven som styr en människa i två helt skilda situationer, dels en harmonisk eller under press.
  • Handlingsplan för fortsatt utveckling av individ och organisation.Läs mer om kostnad och kursdatum under fliken boka.
Luce Duce AB, Svedala, ☎ 072-887 99 00, info@luceduce.se

Powered by: DalaDansen.se © 2024