Radical Collaboration - Förtroendefullt Samarbete

Förhandling, konfliktlösning och långsiktigt relationsbyggande.
Ett utvecklingsprogram för alla de som har en roll där olika intressen kan skapa motsättningar. Förtroendefullt samarbete hjälper deltagarna att förhandla vid intressemotsättningar och utveckla sin kompetens i att förebygga och att lösa konflikter. Programmet ger dig metoder för att steg för steg inleda, driva och avsluta en förhandling och bygga relationer.

Genom effektivare samspel och en öppnare kommunikation kan man bygga långsiktiga relationer både inom och utanför organisationen.

Det här får du ut av programmet:
  • Kunskap om vad som skapar och stödjer ett långsiktigt klimat av förtroende.
  • Reflektioner kring dynamiken och vad som händer i mellanmänskliga relationer, speciellt i konfliktsituationer.
  • Ökad förmåga att förebygga konflikter.
  • insikt om egna attityder och beteenden i konfliktsituationer.
  • i att föra goda samtal.
  • Träning i att förhandla vid olika intressekonflikter.
  • i konflikthantering.
  • En metod du kan använda direkt.


Unik kombination av "hårt och mjukt"
Programmet bygger på en unik kombination av "hårda och mjuka" metoder. Den hårda delen grundar sig på den intressebaserade problemlösningen. Metoden är den välkända Harvardmetoden som har utgivits i bokform under titeln "Getting to Yes" eller på svenska "Vägen till Ja". Den mjuka delen bygger på det FIRO-baserade utvecklingsprogrammet The Human Element, som är utvecklat av den amerikanske psykologen Will Schutz.

Pedagogik
Seminariet omfattar tre dagar. Vi börjar med grunderna i de båda metoderna för att sedan bygga vidare steg för steg av förståelse och färdigheter. Vi arbetar också på kvällarna. För att maximera inlärningseffekten blandar vi olika lärmetoder såsom praktikfall, simuleringar, miniföreläsningar, självskattningsinstrument, individuella och gruppvisa förberedelser, diskussioner i mindre grupper samt i storgrupp.


Läs mer om kostnad och kursdatum under fliken boka.
Luce Duce AB, Svedala, ☎ 072-887 99 00, info@luceduce.se

Powered by: DalaDansen.se © 2024