Ledarskap och Självkännedom

Det är den preussiske generalen Carl von Clausewitz (1780 - 1831) som bakgrund, vår kanske största militär teoretiker, sedan är det inspirerat av Lazarus, R. med triangeln Tanke-Känsla-Handling samt James, 1890, och Mead 1934 tre cirklar med Verkligt jag (Svart) Idealjag (Grönt) och Spegeljag (Rött).

Kurslängd: 3 dagar + 1 uppföljningsdag.

Kursmål: Deltagarna skall efter kursen är att deltagaren:
  • vara bättre rustad att fungera som ledare och gruppmedlem genom fördjupad insikt om sig själv som person och ledare.
  • kunna koppla reflektionsfrågorna i övningen till LoS teoretiska grund inklusive ledarskapmodellen.
  • ha utarbetat en personlig utvecklingsplan för utveckling av sitt personliga ledarskap (baserat på modell, feedback och personliga mål)


Innehåll:
1. Handleddutbildning av certifierade handledare av Försvarshögskolan, 3 dagar
  • Fas 1 - enskild reflektion till strukturerade frågor, genomförs uthus.
  • Fas 2 - diskussion i triad om upplevelser från Fas 1, utomhus.
  • Fas 3 - koppling av upplevelser under Fas 1 och 2 till teoretisk grund samt utarbetande av personlig utvecklingsplan.


2. Uppföljningsdag med fördjupande av teorier och revidering av utvecklingsplan

Deltagare:
Kursen riktar sig till ledare, eller som har ambitionen att bli.

Förkunskaper:
Önskvärt men ej krav att ha egen erfarenhet som ledare .

Läs mer om kostnad och kursdatum under fliken boka.
Luce Duce AB, Svedala, ☎ 072-887 99 00, info@luceduce.se

Powered by: DalaDansen.se © 2024